newsletter.png
baner na boks II.jpg
baner na www mały.png
baner na FB II.jpg
baner Karlino 360.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
KMZB.png
obywatel_slider.jpg
baner KarlinoZeitung.jpg
unnamed kopia.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Karlińskim Ośrodku Kultury
27 / 02 / 2017 | Michał | wyświetleń: 322

Na mocy umowy Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Karlino a Powiatem Białogardzkim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  w Karlińskim Ośrodku Kultury będzie funkcjonował do 31.12.2017r.

Dyżury prawnika odbywać się będą co tygodniowo w poniedziałki w godz. 8:30-12:30, wtorki i piątki w godz. 14.00 – 18.00 prócz dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. Kwalifikujące się osoby będą mogły skorzystać z porad radcy prawnego pana Pawła Kijewskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) powinni otrzymać:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ