newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner spis.jpg
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Zarządzenie Burmistrza Karlina nr 15/2021
02 / 03 / 2021 | Michał | wyświetleń: 229

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KARLINA Nr 15/2021 z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

do dzierżawy i sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z  późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy i sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie oraz zamieszcza się go na stronach internetowych www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl  na okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
08 / 04 / 2021 | Michał
grafika