newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
WOSP_2021 Karlino.png
28 Plebiscyt sportowy GK.png
baner na www mały.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Karlinie - 30.11.2020
20 / 11 / 2020 | Michał | wyświetleń: 237

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2020 roku, o godzinie 1000 w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.
3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na temat przygotowania do zimy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020,

b) przyjęcia planu sesji na 2021 rok,

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Karlino,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Karlino”,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe,

f) zmiany uchwały Nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Karlino w spółce Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie,

g) wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów najmu,

h) wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów najmu,

i) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004,

j) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino,

k) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Lubiechowo,

l) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,

m) udzielenia dotacji na roboty budowalne przy zabytku,

n) w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 będących w posiadaniu spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie.

7.  Interpelacje i zapytania radnych.
8.  Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

KOMUNIKAT

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Karlino zwracam się z apelem o wyłączny udział osób w obradach XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie, których obecność jest wymagana zakresem procedowania uchwał.

Wskazuję przy tym, iż istnieje możliwość oglądania przebiegu obrad na żywo za pośrednictwem transmisji online pod linkiem.

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ