newsletter.png
WAŻNA INFORMACJA m.png
baner  1.11. 2020 m.jpg
Powszechny-Spis-Rolny-spiszmy-się baner mały.png
baner na www mały.png
re sesja.png
baner Karlino 360.png
Serwer SMS - Karlino.jpg
PŁATNOŚĆ KARTĄ W URZĘDZIE baner.png
baner gospodarka odpadami 2018.png
baner dobry start.png
Baner - karta rodziny 3+.jpg
1 procent.jpg
Prezentacja1.png
KDR.jpg
facebook karlina banner.png
kampania Rzecznika Praw Pacjenta mały baner II.png
logo rewitalizacja 1.08.2017.png
program-rodzina-500-plus.jpg
aplikacja policji.png
obywatel_slider.jpg
KMZB.png
baner KarlinoZeitung.jpg
ikonkaSIPparseta.jpg
WNE_logo_niebieskie.jpg.png
Sesja Rady Miejskiej - 28.09.2020
18 / 09 / 2020 | Michał | wyświetleń: 207

Z A W I A D O M I E N I E

Rada Miejska w Karlinie zawiadamia, że w dniu 28 września 2020 roku, o godzinie 1000 w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Karlinie.

Proponowany porządek obrad:

1.    Sprawy regulaminowe:

a)    stwierdzenie prawomocności obrad,

b)   przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad,

c)    przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

2.    Wolne wnioski i informacje.
 
3.    Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.

5.    Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2020 roku.
6.    Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia w Powiecie Białogardzkim.

7.    Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  w Karlinie – podsumowanie sezonu grzewczego.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Karlino”,

b)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020,

c)    uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży,

d)   górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

e)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

f)     ustanowienia służebności przesyłu.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Klepuszewska

grafika
Wyślij link mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ